Home   Fantasy and Sci Fi    Gallery of Fantasy Art  Tolkien Gallery   Elfquest   Scotland    Fine Arts    Archive of Song Texts   Links   Contact

A Chailin Aluinn - O Beautiful Girl

Aignis

Ailein Duinn - Brown-haired Alan

An Ataireachd Ard - The high surge of the Sea

An Ribhinn Donn - The Brown-haired Maiden

Braigh Loch Iall - The Braes of Locheil

Braigh Uige - The Brae of Uig

Chi mi na morbheanna - I see the great Mountains

Cànan nan Gaidheal

Fear a' bháta - The Boatman

Ghráidh an Tig Thu?

Griogal Chridhe - Beloved Gregor

Maighdeanan na h-airidh - Shieling Maids
Lyrics for this song are incomplete

Oh mo Dhuthaich - Oh my country

Oran na maighdean mhara - The Mermaid's Song

'S fhada leam an oidhche gheamhraidh - I feel the Winter Night long

Seann Oran Seilge - Old Hunting Song

Home   Fantasy and Sci Fi    Gallery of Fantasy Art  Tolkien Gallery   Elfquest   Scotland    Fine Arts    Archive of Song Texts   Links   Contact